Ιωάννης Πουλλής

Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λεωφόρος 51 | 6036 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας