Χρίστος Στεφανής

Δήμητρας | 6016 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας