Χρίστος Κωνσταντινίδης

Βίκτωρος Ουγγώ 12B | 6023 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας