Χριστάκης Βασιλείου ( φαρμακείο )

Δημητρίου Παπανικολή Λεωφόρος | 6053 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας