Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριάνου

Εκβατάνων | 6051 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας