Γλυκέριος

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη | 6017 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας