Γεωργία Ζόππου

Φανερωμένης Λεωφόρος 122 | 6031 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας