Γ. Κ. Ιωακείμ

Θεσσαλονίκης Λεωφόρος | 6035 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας