Φύτου

Σταδίου | 6020 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας