Φανερωμένη Πολυκλινική

Νίκου Δημητρίου 43 | 6031 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας