ΕΣΣΟ ( Λάρνακα )

Φανερωμένης Λεωφόρος | 6035 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας