Ελενίτσα Μιχαήλ

Αμοργού | 6036 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας