Δημοτικό Σχολείο Καθαρής Δημήτρη Λιπέρτη

Πεύκιου Γεωργιάδη 15 | 6057 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας