Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Χαμίτ Μπέη | 6045 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας