Δέσπω Σταύρου

Μυστρά | 6042 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας