Αλύκη Περδίου

Πηλίου | 6037 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας