Αίθουσα βασιλείας μαρτύρων του Ιεχωβά

Κοκκινιάς | 6046 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας