Άχνα ( φρουταρία )

Θεσσαλονίκης Λεωφόρος | 6035 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας