Αφροδίτη Χριστοθέα

Βίκτωρος Ουγγώ | 6023 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας