Σπύρος Ζηνοβίου ( φαρμακείο )

Ευγενίου Βουλγάρεως 4 | 4153 | Κάτω Πολεμίδια | Επαρχία Λεμεσού