Το Πρώτο ( υπεραγορά )

Ευγενίου Βουλγάρεως 14 | 4153 | Κάτω Πολεμίδια | Επαρχία Λεμεσού