Νάπολης ( περίπτερο )

Ευγενίου Βουλγάρεως 8 | 4153 | Κάτω Πολεμίδια | Επαρχία Λεμεσού