Θάλεια

Μιχαήλ Καραολή | 5350 | Επαρχία Αμμόχωστου | Φρέναρος