Λάκης Χριστοδούλου

Καρύων Λεωφόρος | 5510 | Επαρχία Αμμόχωστου | Augorou