Δ & Ε Σάρδαλου

Μοδέστου Παντελή | 5320 | Επαρχία Αμμόχωστου | Λιοπέτρι