Αντρέας Αδάμου

Αγίου Γεωργίου Αβίων | 5510 | Επαρχία Αμμόχωστου | Augorou