Αλουμινιατζιής

Μόδεστου Παντελή | 5510 | Επαρχία Αμμόχωστου | Augorou