Αδάμος Παναγή Αναστάση

Αγίου Αντωνίου | 5390 | Επαρχία Αμμόχωστου | Σωτήρα