Αδάμος Κυριάκου

Γεωργίου Γρίβα Διγενή | 5320 | Επαρχία Αμμόχωστου | Λιοπέτρι