Η εκκλησία της κοινότητας της Ζωοπηγής είναι αφιερωμένη στην Ζωοδόχο Πηγή. Πρόκειται για μια μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία με μια προεξέχουσα αψίδα στα ανατολικά, πεντάπλευρη εξωτερικά και ημικυκλική εσωτερικά. Χρονολογείται γύρω στον 13ο αιώνα. Κάποιες διορθώσεις και προσθήκες στην εκκλησία έγιναν μεταγενέστερα. Τέτοιες προσθήκες αποτέλεσαν ο γυναικωνίτης , καθώς και οι θύρες και τα παράθυρά της.

Το εσωτερικό της εκκλησίας ήταν διακοσμημένο με τοιχογραφίες του 16ου αιώνα, οι οποίες δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου καταστράφηκαν. Παρόλο που το αρχικό εικονοστάσι καταστράφηκε εντούτοις από αυτό διασώθηκαν κάποιες αξιόλογες παλαιές εικόνες.

Πιστεύεται πως η συγκεκριμένη εκκλησία γύρω από την οποία αναπτύχθηκε οικισμός, έδωσε και την ονομασία της στην κοινότητα που αρχικά είχε ονομαστεί Ζωοδόχος Πηγής, μεταγενέστερα όμως οι λέξεις αυτές ενώθηκαν και εν συντομία επικράτησε να λέγεται Ζωοπηγή.