Το εκκλησάκι βρίσκεται σε χώρο του Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας. Αποτελεί ένα λιτό απέριττο εκκλησάκι που κτίστηκε για να καλύπτει τις θρησκευτικές ανάγκες των ασθενών του νοσοκομείου.

Ο Άγιος Χαράλαμπος εορτάζει κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου.