Βρίσκεται δυτικά του χωριού και υπήρξε ενοριακός ναός, όταν στην περιοχή υπήρχε στο παρελθόν οικισμός, ο οποίος καταστράφηκε από τις επιδρομές των πειρατών. Ο ναός είναι τύπου σταυροειδούς με τρούλλο και κτίστηκε στις αρχές του 12ου αιώνα. Η εκκλησία ξεχωρίζει από τις άλλες εκκλησίες του ίδιου τύπου, ως προς τις ωραίες αναλογίες της, αλλά και στον τρόπο δόμησής της. Δυστυχώς από τις τοιχογραφίες, με τις οποίες ήταν διακοσμημένη η εκκλησία, ελάχιστες έχουν διασωθεί.