Κατά τη Βυζαντινή περίοδο αλλά και αργότερα κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και της Ενετοκρατίας είχε κτιστεί ένας σημαντικός αριθμός μεσαιωνικών κάστρων και παρατηρητηρίων, με σκοπό την αμυντική οχύρωση των πόλεων έναντι τυχόν εισβολέων.

Ένα τέτοιο παρατηρητήριο αποτελούσε και αυτό της Πύλας, το οποίο κτίστηκε κατά τη Μεσαιωνική περίοδο, όπου το χωριό υπήρξε ιδιωτικό φέουδο.  Το παρατηρητήριο της Πύλας ,μαζί με άλλα παρατηρητήρια – πύργους που εντοπίζονται  στον κόλπο της Λάρνακας, ήλεγχαν τη θαλάσσια περιοχή της επαρχίας και προειδοποιούσαν για την ύπαρξη εχθρικών καραβιών. Μάλιστα σύμφωνα με το χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά, όταν το 1425 εισέβαλαν στην περιοχή οι Σαρακηνοί, δεν χτύπησαν την Πύλα ,αλλά προτίμησαν να χτυπήσουν  γειτονικά χωριά ,στα οποία είχαν ευκολότερη πρόσβαση.

Κατάλοιπα του πύργου της Πύλας ορθώνονται κοντά στην εκκλησία του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με πηγές ο πύργος είχε κρεμαστή γέφυρα ή ξύλινη σκάλα που οδηγούσε στο πρώτο πάτωμα γύρω στα 4,5 μέτρα από το έδαφος.