Μικρό εκκλησάκι που κτίστηκε το 1972 στο ρυθμό της βασιλικής με σαμαρωτή σκέπη. Εκεί που είναι κτισμένη σήμερα η εκκλησία υπήρχε παλαιότερα ένα δίχωρο δωμάτιο που λειτουργούσε σαν παρθεναγωγείο. Σε μια γωνιά της αυλής οι πιστοί διατηρούσαν ένα καντήλι στο όνομα της Αγίας Μαρίνας. Το 1941 το παρθεναγωγείο γκρεμίστηκε από σεισμό και στη θέση του κτίστηκε η σημερινή εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Τα τελευταία χρόνια η εκκλησία αγιογραφήθηκε εσωτερικά.