Ακόμη ένα εκκλησάκι ενσωματωμένο στα σπίτια της κοινότητας των Πάνω Λευκάρων είναι και αυτό της Παναγίας της Ομορφιάς. Πρόκειται για ένα μικρό εκκλησάκι κτισμένο με υπόλευκο ασβεστόλιθο και πυριτόλιθο, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική των σπιτιών και των σοκακιών του χωριού.

Το ιδιαίτερο με το συγκεκριμένο εκκλησάκι είναι το προσωνύμιο που έχει αποδοθεί στην Παναγία, Παναγιά της «Ομορφιάς», ένα προσωνύμιο που δεν συναντάται πουθενά αλλού τουλάχιστον στην Κύπρο. Το προσωνύμιο αποδίδεται στην αρχαία εικόνα της Παναγίας, που την παρουσιάζει με μια γλυκιά ομορφιά, λαμπερή όπως τον ήλιο. Αυτή η ομορφιά, που παρουσιάζεται και στο Απολυτίκιο της, πηγάζει ασφαλώς από την κύηση και τη γέννα του Θεανθρώπου.

Σύμφωνα με τον Κώστα Παπαγεωργίου, ο οποίος στο βιβλίο του «Η Παναγία της Κύπρου – Η δική μας Παναγία» κάνει αναφορά στα επώνυμα της Παναγίας που συναντάμε στην Κύπρο, υπάρχουν τρεις εκδοχές σχετικά με το προσωνύμιο «Ομορφιά» που αποδίδεται στο λιτό εκκλησάκι των Λευκάρων. Η μια εκδοχή κάνει λόγο για την εικόνα της Παναγίας, που την παρουσιάζει πολύ όμορφη, η άλλη εκδοχή αναφέρεται στο χαρακτηρισμό της Παναγίας ως «Θεόμορφη κόρη» και τέλος μια τρίτη και απλούστερη εκδοχή αναφέρει πως η εικόνα της Παναγίας αποτέλεσε δωρεά από κάποια γυναίκα που έφερε το όνομα Ευμορφία ή Ομορφιά.

Δεν έχει σημασία ποια από τις τρεις εκδοχές ισχύει. Άλλωστε η Παναγία έχει ξεχωριστή θέση στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, ο οποίος την κατατάσσει πάνω από όλους τους αγίους, με τους χριστιανούς να επικαλούνται τη βοήθειά και τις θαυματουργικές δυνάμεις της.