Στην οικιστική περιοχή των Πάνω Λευκάρων βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Ανδρόνικου. Κτίστηκε στα κατάλοιπα μια παλαιότερης βυζαντινής εκκλησίας, επίσης αφιερωμένης στον Άγιο Ανδρόνικο που αποτελούσε το κέντρο του οικισμού. Πρόκειται για ένα καμαροσκέπαστο ναό κτισμένο στα αρχιτεκτονικά πρότυπα των κατοικιών των Πάνω Λευκάρων.