Η κύρια εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στην Παναγία Χρυσελεούσης. Κτίστηκε στα τέλη του 15ου ή στις αρχές του 16ου αιώνα και ανήκει στο λεγόμενο φραγκοβυζαντινό ρυθμό που συνδυάζει βυζαντινά και γοτθικά στοιχεία, τρούλο και τόξα. Η αρχιτεκτονική της εκκλησίας συμβολίζει παλαιότερο βυζαντινό τύπο, τον μονόκλιτο σταυροειδή με τρούλο με συνεπτυγμένα το βόρειο και νότιο σκέλος του σταυρού που σχηματίζονται υποτυπωδώς στον βόρειο και νότιο τοίχο. Το τύμπανο του τρούλου εξωτερικά είναι οκτάπλευρο. Η τοιχοποιία είναι ισόδομη και επιμελημένη. Στην εκκλησία έγιναν διάφορες επεμβάσεις κατά καιρούς. Οι παλαιότερες έγιναν πιθανώς στις αρχές του 17ου αιώνα, όταν εντοιχίστηκε το γοτθικό παράθυρο της αψίδας του ιερού και στη θέση του στο εσωτερικό της αψίδας δημιουργήθηκε κόγχη στην οποία ιστορήθηκε η Θεοτόκος βρεφοκρατούσα. Επίσης στις αρχές του 20ου αιώνα κατεδαφίστηκε ο δυτικός τοίχος του ναού και έγινε επέκταση ώστε η διευρυμένη εκκλησία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινότητας. Ο ναός είναι διακοσμημένος εξωτερικά με δύο οικόσημα τα οποία πιθανώς είναι spolia και χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς διακοσμητικούς. Το ένα από αυτά ανήκε στη γνωστή μεσαιωνική οικογένεια Γούρρ ενώ το άλλο είναι παρόμοιο προς το οικόσημο της ευγενούς Αλίκης Νεβίλ που βρίσκεται στην ταφόπετρα της στην αρμενική εκκλησία της Λευκωσίας.

πηγή : Κοινοτικό Συμβούλιο Λυσού