Η ανέγερση της εκκλησίας τοποθετείται στο 16ο αι., κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Υπάρχει όμως και η εκδοχή πως πρόκειται για παλαιότερο κτίσμα, που χρονολογείται στο 14ο με 15ο αι. Ο ρυθμός της είναι μονόκλιτος με εξωτερικά τρίπλευρη αψίδα και με τρούλο, που έχει χαμηλό τύμπανο.

Η σημερινή της μορφή προήλθε από διάφορες προσθήκες που έγιναν σε τέσσερα χρονικά στάδια. Η γενική ανακαίνισή της έγινε το 1868, όταν το ναό διακονούσαν οι ιερείς Παπανικόλας και Παπά Κωνσταντής. Η τελευταία προσθήκη είναι αυτή του Ηλιακού και αναγράφεται στον τοίχο της εκκλησίας με ημερομηνία το 1901. Στην εκκλησία διασώζονται τοιχογραφίες.