Ναός του Αγίου Νικολάου της Στέγης, με πολύ σημαντικές αγιογραφίες που καλύπτουν περίοδο πέντε αιώνων.

Ο ναός βρίσκεται στην περιοχή της Σολέας, νότια του χωριού Κακοπετριά, στις όχθες του ποταμού Κλάριου/ Καρκώτη. Είναι το μοναδικό κτίσμα που σώζεται μέχρι σήμερα από Μονή που ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα, άκμασε κατά τη Μέση Βυζαντινή και την Φράγκικη περίοδο και εγκαταλείφτηκε τον 18ο αιώνα.

Ο ναός ανήκει στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο. Την επονομασία «της Στέγης» την απέκτησε εξαιτίας της δεύτερης στέγης του, η οποία ήταν αμφικλινής, ξύλινη, με επίπεδα κεραμίδια. Τον 12ο αι. ο νάρθηκας απέκτησε φουρνικό και δύο εγκάρσιες καμάρες. Γενικά ο ναός υπέστη επανειλημμένες επισκευές, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των αρχικών όψεων της εκκλησίας.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου, χάρη στον οποίο ο ναός εντάχθηκε στον κατάλογο των Μνημείων της UNESCO το 1985. Οι αγιογραφίες καλύπτουν ένα μεγάλο χρονολογικό εύρος. Τον 11ο αι. χρονολογούνται οι παραστάσεις του Δωδεκάορτου, της Έγερσης του Λαζάρου, την Κοίμησης της Παναγίας και της Ανάληψης. Πιστές στην εποχή τους, διακρίνονται για την έντονη σχηματοποίηση, την περιορισμένη γκάμα χρωμάτων αλλά και τον έντονο ψυχισμό των μορφών τους.

 

Τον 12ο αι. διακοσμήθηκε ο νάρθηκας του ναού με τις παραστάσεις των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, του Αγίου Νικολάου και της Δευτέρας Παρουσίας. Την ίδια εποχή απεικονίστηκαν τα Εισόδια της Θεοτόκου στα ΝΔ του ναού.

Κατά τον 13ο αι. ο ναός επαναδιακοσμήθηκε. Σε αυτόν τον κύκλο ανήκουν οι παραστάσεις της Σταύρωσης, της Ανάστασης και των Μυροφόρων.

 

Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί είναι οι στρατιωτικοί Άγιοι Θεόδωρος και Γεώργιος από τον 14ο αι., οι οποίοι παριστάνονται στον βορειοδυτικό πεσσό. Την ίδια εποχή ο τρούλος διακοσμείται με την εικόνα του Παντοκράτορα ανάμεσα σε μορφές αγγέλων και προφητών. Η μοναδική ακριβώς χρονολογημένη παράσταση είναι οι ολόσωμες μορφές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, οι οποίες χρονολογούνται στα 1633. Βρίσκονται στους πεσσούς που στηρίζουν τον τρούλο, κοντά στο εικονοστάσι.

Ο ναός σήμερα είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες, τις καθημερινές και το Σαββάτο 9:00-16:00 και τις Κυριακές 11:00-16:00. Κάθε Δευτέρα και στις δημόσιες αργίες είναι κλειστός. Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ.