Το εκκλησάκι της Θεοτόκου ή του Αρχαγγέλου όπως είναι γνωστό, βρίσκεται πολύ κοντά στην εκκλησία της Παναγίας της Ποδίθου. Οι διαστάσεις του ναού είναι 8Χ3,35μέτρα. Οι τοίχοι είναι όλοι καλυμμένοι με τοιχογραφίες του 1514.
Στο βόρειο τοίχο εικονίζεται η Δέηση με τους δωρητές και την πιο πάνω κτητορική επιγραφή. Στη μέση κάθεται ο Χριστός σε θρόνο. Εκατέρωθεν Του εικονίζονται η Παναγία και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος σε στάση δέησης. Η Θεοτόκος με το δεξί χέρι δείχνει το δωρητή που προσφέρει το ομοίωμα του ναού που εικονίζεται κάτω από τη Δέηση με την οικογένεια του. Κάτω από τα πόδια του Χριστού βρίσκεται η κτητορική επιγραφή σε εφτά γραμμές. Ο Ζαχαρίας Πόλος φορεί μαύρα ρούχα και σκούφο. Είναι γονατιστός και προσφέρει «τη μακέττα» εκκλησίτσας και το κλειδί της. Ο γιος του, που' ναι γονατιστός μπροστά του, φορεί μακριά λευκά ρούχα. Δεξιά της ωραίας αυτής παράστασης της Δέησης, είναι γονατιστές η σύζυγος του Πόλου Μαντελένα και τα τρία κορίτσια τους. Η Μαντελένα γονατιστή, ντυμένη πολύ πλούσια και φανταχτερά, έχει τα χέρια της σε στάση δέησης. Πίσω η μεγάλη κόρη γονατιστή. Είναι κι αυτή ντυμένη αριστοκρατικά. Κρατεί ανοιχτό βιβλίο που αρχίζει με τον Ακάθιστο ΄Υμνο. Η όλη τοιχογραφία της Δέησης, είναι εξαιρετικής τέχνης με ωραία χρώματα και με πολλές λεπτομέρειες σ'όλα τα πρόσωπα. Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου διατηρούνται σε καλή κατάσταση και περιλαμβάνουν σκηνές από τη ζωή, τα Πάθη, την Ανάσταση και Ανάληψη του Κυρίου και σκηνές από τη ζωή της Θεοτόκου, μέχρι την Κοίμησή της. Επίσης εικονίζεται μεγάλος αριθμός αγίων, μαρτύρων, ιεραρχών, οσίων, ασκητών καθώς και σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη. Πάνω από τη Βόρεια είσοδο υπάρχει μικρή φορητή εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (του 17 ου αιώνα). Τελείται λειτουργία στις 6 Σεπτεμβρίου «εις ανάμνησιν του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ». Στην πρόσθεση του ιερού Βήματος είναι ζωγραφισμένη η ΄Ακρα Ταπείνωση με επιγραφή «ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ». Στο ημιθόλιο της αψίδας, είναι ζωγραφισμένη η Θεοτόκος, όρθια χωρίς το Χριστό, δεομένη, ανάμεσα σε δύο αγγέλους που την θυμιάζουν.