Ο ναός ανεγέρθη στη θέση μια μικρής εκκλησίας, η οποία ήταν αφιερωμένη στην Αγία Μαύρη. Η ανέγερση μιας μεγαλύτερης εκκλησίας κρίθηκε αναγκαία, εξαιτίας της πληθυσμιακής ανάπτυξης της κοινότητας του Αυγόρου, στις αρχές του 20ου αιώνα. Η ανέγερση του ναού ,ενώ είχε ξεκινήσει το 1909, εξαιτίας διαφόρων δυσκολιών που παρουσιάστηκαν, οδήγησαν στην αποπεράτωση τoυ μόλις το 1931, δηλαδή μετά από 22 χρόνια. Άξιοι θαυμασμού αποτελούν οι κάτοικοι του Αυγόρου, οι οποίοι αποκλειστικά με τη δική τους οικονομική συνεισφορά και την εθελοντική τους προσφορά σε χειρωνακτικές εργασίες, κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν αυτό το μεγαλεπήβολο έργο. Ακόμη και ο εξοπλισμός της εκκλησίας σε εικόνες, πολυελαίους κ.α. συμπληρώθηκαν σταδιακά με δικές τους δωρεές.
Στον ναό στεγάζεται και μια σπανίου είδους αμφιπρόσωπη εικόνα, που χρονολογείται τον 19ο αιώνα και η οποία από την μια πλευρά απεικονίζει τη μορφή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και από την άλλη τη μορφή του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός εορτάζει στις 29 Ιουνίου, ημέρα εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου