Η παλαιά εκκλησία της Παναγίας της Χρυσελεούσας βρίσκεται επί των οδών Νικοδήμου Μυλωνά και 28ης Οκτωβρίου, σε κεντρική τοποθεσία στην κοινότητα της Αθηένου. Κτίστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1711, όπως δηλώνεται σε σχετική επιγραφή στο πάνω μέρος της βόρειας πύλης, ενώ κάποιες προσθήκες έγιναν μεταγενέστερα, όπως ο άμβωνας , το προσκυνητάρι και το εικονοστάσι που είναι του τελευταίου τετάρτου του 18ου αιώνα . Αρκετές μετατροπές έγιναν και στη διάρκεια των επόμενων αιώνων.

Από εικόνες που διασώθηκαν εντός του ναού εικάζεται πως ο ναός κτίστηκε στα κατάλοιπα ενός παλαιότερου. Ξεχωρίζουν οι εικόνες του Αγίου Γεωργίου του 14ου αιώνα και του Ιωάννη Προδρόμου του 16ου αιώνα.

Παρόλο που στον ίδιο χώρο έχει κτιστεί μια νέα εκκλησία, επίσης αφιερωμένης στην Παναγία της Χρυσελεούσας, εντούτοις εξακολουθούν να τελούνται λειτουργίες και στον παλαιό ναό.