Ανατολικά της κοινότητας του Ασκά συναντάμε την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Είναι μια μικρή εκκλησία κτισμένη σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής. Χωρίζεται σε τρία κλίτη από δύο σειρές αψίδων με πέντε καμάρες κάθε σειρά. Το αξιοπρόσεκτο του ναού αποτελούν οι κολώνες του, οι οποίες φέρουν ξύλινα κιονόκρανα με σκαλίσματα. Ο ναός έχει υποστεί στην πορεία του χρόνου αρκετές επιδιορθώσεις αλλοιώνοντας την αρχική αρχιτεκτονική του.

Η εκκλησία δεν φέρει τοιχογραφίες, εκτός από μία του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος παρουσιάζεται καβάλα στο άλογό του να κρατεί το κοντάρι του.

Για το ναό δεν υπάρχει κάποια σαφής αναφορά για το έτος κτισίματος του, αλλά υπολογίζεται γύρω στον 14ο με 15ο αιώνα.