Βρίσκεται ανατολικά του χωριού, στον ίδιο χώρο με το Μνημείο Ηρώων Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59. Είναι ένας ναός σύμβολο, καθώς συνδέει τον Αγώνα της Πατρίδας με τη Θρησκεία. Αφιερώθηκε στον Άγιο Στέφανο, ο οποίος υπήρξε Πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού, στον Απόστολο Αντρέα, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος μαθητής του Χριστού και στον Άγιο Μόδεστο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, εις μνήμη του πρωτομάρτυρα του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Μόδεστου Παντελή, από το Λιοπέτρι.
Στο ναό βρίσκονται εντοιχισμένες οι βυζαντινές μαρμάρινες πλάκες με τους δύο σταυρούς, οι οποίες προηγουμένως ήταν τοποθετημένες στην αυλή του ναού του Αγίου Γεωργίου και οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας.