Η εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα βρίσκεται στην είσοδο της κοινότητας, στο δρόμο που ενώνει τον Αμίαντο με τον Καρβουνά και αποτελεί την κυρίως εκκλησία του Αμιάντου. Οικοδομήθηκε κατά την περίοδο 1974 – 75 στη θέση μιας παλαιότερης εκκλησίας, από την οποία έχουν σωθεί παλαιές εικόνες και ιερά κειμήλια.

Η σημερινή εκκλησία ανήκει στον τύπο της βασιλικής με τρούλο και είναι επενδυμένη με πέτρα της περιοχής.

Ο ναός λειτουργεί κανονικά κάθε Κυριακή.