Νίκη Αντωνίου Καραΐσκου

Δημοκρατίας | 5380 | Δερύνεια | Επαρχία Αμμόχωστου