Τράπεζα Κύπρου

Δημοσθένη Σεβέρη Λεωφόρος 21 | 1080 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας