Τράπεζα Κύπρου

Διγενή Ακρίτα Λεωφόρος 11 | 1055 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας