Τράπεζα Κύπρου

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Λεωφόρος 1 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας