Εθνικος Σύλλογος Λένας Λευκωσίας

Ελευθερίου Βενιζέλου, Παλλουριώτισσα 1 | 1040 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας